Aktuality

 

 Pro těhotné pacientky bylo nově zřízeno odběrové místo Dům Služeb - laboratoř Aesculab/vedle Madetky/,Senovážné náměstí

https://www.aeskulab.cz/odberova-pracoviste-laboratore

  

 

 

 

Za účelem přeobjednání můžete telefonovat v pracovní době na tel. č.387 422 419

dále dle vývoje situace

 

 

 

Souhlas zákonného
zástupce nezletilého pacienta staršího 15ti let

Údaje nezletilého pacienta

Jméno a příjmení:                                                                             narozen
dne  :

Adresa trvalého pobytu :

Údaje zákonného zástupce (rodiče)
Jméno a příjmení :                                                                            narozen
dne  :

Kontakt  /telefon, mail/ :
Jako zákonný zástupce výše
uvedeného nezletilého pacienta staršího patnácti let, uděluji v souladu
s ustanovením §35, odst.2, písmeno b), zákona č.372/2011 Sb., o
zdravotních službách, souhlas k tomu, aby níže uvedený registrující
poskytovatel poskytoval nezletilému pacientovi zdravotní služby v daném
oboru bez dalšího zjišťování souhlasu zákonných zástupců.

Udělením tohoto souhlasu není
dotčeno právo zákonného zástupce (rodiče) na informace o zdravotním stavu
nezletilého pacienta, na informace o poskytnuté zdravotní péči, ani jiná práva,
která ze zákona má.

Tento souhlas je možné ze strany
zákonného zástupce kdykoli v budoucnu odvolat.

Údaje registrujícího poskytovatele

Název (firma) : GynNest CB s.r.o.

Adresa zdravotnického zařízení : Pražská
71,České Budějovice,37008

IČ : 28113225

Obor poskytovaných zdravotních
služeb : gynekologie a porodnictví

V ……………………. Dne …………………….

…………………………………….

podpis zákonného zástupce


Potvrzuji přijetí tohoto souhlasu
a zakládám jej do zdravotní dokumentace nezletilého pacienta :

V ……………………. Dne …………………….…………………………………….

foot.png