Téma - informace

V této části se budeme snažit stručně zabývat vždy tématem,které by vás mohlo zajímat ,které se týká péče o vás .

Téma  - vyšetření v gynekologické ambulanci – co vás čeká a proč

Preventivní  vyšetření  -  je kontrola prováděná jednou ročně u pacientky,která je bez obtíží.

 Skládá se z anamnézy/zjištění případných obtíží pacientky/, kolposkopického vyšetření/kontrola čípku,pochvy a zevních rodidel okem,optickým přístrojem – kolposkopem/a gynekologického vyšetření rodidel na lůžku.

Součástí  tohoto vyšetření se může stát i vyšetření ultrazvukem a to vaginální sondou/vyšetření přes pochvu/

Vyšetření prsů v tuto chvíli nepatří do standardu základního gynekologického vyšetření.Prsy gynekolog vyšetřuje pouze v případě obtíží a také odesílá pacientky na mamografii.

Vyšetření při potížích - Je v zásadě shodné s vyšetřením preventivním,rozsáhlejší je samozřejmě odebrání anamnézy,velmi často je v něm obsaženo vyšetření ultrazvukem.

Proč  jednou ročně absolvovat „Prevenci“ ?

Nejprve je třeba rozlišit jaké části vyšetření má a co je jejich cílem.Mnoho žen spojuje jednoroční vyšetření s kontrolou hrdla děložního – čípku.To je ovšem velký omyl.

Cervix/hrdlo děložní ,čípek/opravdu vyšetřujeme ,a to v zrcadlech/kovové nástroje pro vyšetření pochvy/,sledujeme jej kolposkopem/viz výše/ - nejprve jen zrakem a poté ještě za pomoci potření kyselinou octovou,která zvýrazňuje abnormální nálezy.

V těle ženy však není jen čípek-dolní část dělohy,ale ještě tělo děložní a vaječníky s vejcovody.Proto následuje bimanuální vyšetření na lůžku/vyšetření „rukou“/.

Pokud je žena bez obtíží,s dalšími vyšetřeními zdravotní pojišťovny nepočítají.Myslím,že je to škoda,protože ultrazvukové vyšetření je dnes nedílnou součástí gynekologie a odhalí včasné fáze některých onemocnění,kdy je žena ještě bez jakýchkoliv potíží/rakovina těla děložního,rakovina vaječníku,anomálie dělohy,myomy,cysty/

Proč tedy navštívit gynekologa jednou ročně? Jde o to předejít vážným onemocněním - ve chvíli,kdy se potíže objevují  je již většinou velmi pozdě.To platí zejména pro onemocnění vaječníků,kde rozvoj,zejména zhoubných nálezů, je otázkou několika měsíců.Proto také kontroly gynekologem nejsou ohraničeny věkem.

Čekání – Pacientky objednáváme po 15 ti minutách.Časy se snažíme dodržovat,protože chápeme,že volný čas lze strávit lépe než v čekárně u lékaře.Ostatně sami jsme také pacienti a známe i pohled „z druhé strany“.Přesto Vás tímto prosíme o trpělivost. Každá z Vás může mít akutní obtíže a to je případ,kdy objednávat nelze,ošetřit pacientku musíme bez prodlev.Tím  se časy samozřejmě posouvají.V medicíně nelze srovnávat rychlost s kvalitou vyšetření.Rychlost lze zvýšit na úkor Vašeho bezpečí  ale právě bezpečí a kvalitní léčba s diagnostikou by měly být hlavním cílem jak prevencí,tak i ostatních výkonů.

Více se mi na úvod na stránku nevejde.Budu se snažit v určitých intervalech témata měnit a probírat postupně jednotlivé kapitoly z gynekologie i porodnictví.

 

 

 

 

 

 

 

 

informace k očkování proti černému kašli

v sekci aktuality 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

foot.png